dijous, 12 de desembre de 2013

Sí i sí!En situacions excepcionals cal prendre mesures excepcionals! Entre assaig i assaig m'ha calgut publicar això tant sí com no!

Catalunya el 9 de novembre del 2014 decidirà valentament el seu futur!!! 

Visca Catalunya lliure!

Katalonia päättää rohkeasti ensi 9. marraskuuta 2014 tulevaisuudensa!!!
Eläköön vapaa Katalonia!

Catalonia will valiantly decide its future the next 9th November 2014!!!
Long life to free Catalonia!

¡¡¡Cataluña va a decidir su futuro valientemente el próximo 9 de noviembre de 2014!!!
¡Viva Cataluña libre!